Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αλλαγή στο πρόγραμμα της εξεταστικής (αφορά μόνο φοιτητές του ΣΤ’ εξαμήνου)

Κατόπιν αιτήματος πολλών φοιτητών του ΣΤ εξαμήνου και με τη σύμφωνη γνώμη των διδασκόντων, έγινε αμοιβαία αλλαγή στην ημερομηνία και ώρα εξέτασης των μαθημάτων ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ/ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΩΡΙΑ) και ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ – ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ). Έτσι, τα δύο μαθήματα αυτά θα εξεταστούν ως εξής:

  • ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ – ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ(ΘΕΩΡΙΑ): Τρίτη, 20/6 και ώρα 11:00-13:00
  • ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ/ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΩΡΙΑ): Τρίτη, 27/6 και ώρα 9:00-11:00
Μετάβαση στο περιεχόμενο