Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αλλαγή ημέρα και ώρας εξέτασης του μαθήματος Φυσική

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι η εξέταση του μαθήματος της Φυσικής την τρέχουσα εξεταστική περίοδο μεταφέρεται την Πέμπτη, 24/9 και ώρα 11:00-12:00.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο e-class για να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις. Το μάθημα ΦΥΣΙΚΗ έχει κωδικό AGRO 145 και διδάσκεται από τον κ. Μαυροματάκη

Μετάβαση στο περιεχόμενο