Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα

Έπειτα από μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα, έχει αναρτηθεί το επικαιροποιημένο στην αντίστοιχη σελίδα (Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022). Οι αλλαγές που έγιναν είναι οι εξής:

  • Το εργαστηριακό τμήμα ‘δ’ του μαθήματος “Ασθένειες Καρποφόρων Δέντρων και Αμπέλου” θα γίνεται Δευτέρα, 12-14.
  • Το εργαστηριακό τμήμα ‘γ’ του μαθήματος Γ. Μηχανολογίας θα γίνεται Πέμπτη, 18-20.
  • Η θεωρία του μαθήματος “Μικροβιολογίας Εδάφους” θα γίνεται 9-12 (από 10-13 που ήταν αρχικά).
  • Τα τμήματα του εργαστηρίου της “Μικροβιολογίας” της Δευτέρας \θα γίνονται τις εξής ώρες: 15-17 (τμήμα γ), 17-19 (τμήμα β) και 19-21 (τμήμα α)
  • Το μάθημα Μεθοδολογίας Έρευνας θα γίνεται στην αίθουσα ΑΜΦ.
  • Η θεωρία της “Γεωργικής Φαρμακολογίας” θα γίνεται στην αίθουσα Γ.
  • Δημιουργήθηκε νέο τμήμα στην Ανθοκομία για Μη-υπόχρεους φοιτητές την Πέμπτη, 13-15.
  • Το εργαστήριο του μαθήματος “Ειδική Φυτοπαθολογία” στο ΠΠΣ των Τεχνολόγων Γεωπόνων θα γίνεται Δευτέρα, 9-12.
Μετάβαση στο περιεχόμενο