Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα

Το Τμήμα Γεωπονίας ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Ιδρύθηκε με το νόμο 4610/2019 και η ακαδημαϊκή του λειτουργία ξεκίνησε το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 -2020. Το Τμήμα Γεωπονίας αποτελεί τη φυσική μετεξέλιξη του καταξιωμένου αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένου Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Κρήτης. Το Τμήμα στοχεύει τόσο στην ποιοτική εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών σε καίριους κλάδους της Γεωπονικής Επιστήμης, με βάση το νέο σύγχρονο 5-ετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) και τις προσφερόμενες προς επιλογή Κατευθύνσεις, όσο και στην Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση τους, με αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στο Τμήμα εκπονούνται προγράμματα αυτόνομων διδακτορικών διατριβών από τον Οκτώβριο 2019, αλλά και σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο