Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατανομή φοιτητών 2ου εξαμήνου σε εργαστηριακές ομάδες

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου του 5ετούς ΠΠΣ ότι η κατανομή τους στις έργαστηριακές ομάδες θα γίνει, όπως και το προηγούμενο εξάμηνο, αλφαβητικά. Οι έξι ομάδες είναι οι εξής:

  • Τμήμα α: από ‘Α’ έως ‘Δ’
  • Τμήμα β: από ‘Ζ’ έως ‘ΚΥ’
  • Τμήμα γ: από ‘ΚΩ’ μέχρι ‘ΜΠΟ’
  • Τμήμα δ: από ‘ΜΥ’ μέχρι ‘ΠΕΤΡΑ’
  • Τμήμα ε: από ‘ΠΕΤΡΙ’ μέχρι ‘ΤΑ’
  • Τμήμα στ: από ‘ΤΖ’ μέχρι ‘Χ’

Μικρές αλλαγές μπορούν να γίνουν έπειτα από συνεννόηση με τους καθηγητές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο