Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Οι ανανεώσεις των εγγραφών και οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου,  θα ξεκινήσουν ηλεκτρονικά από την Τρίτη 11-02-2020 (ώρα 09:00π.μ) μέχρι και την  Κυριακή 16-02-2020 (ώρα 23:59μ.μ).

Οι ανανεώσεις των εγγραφών και οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών του Πρώην Τ.Ε.Ι Κρήτης,  θα ξεκινήσουν ηλεκτρονικά από την Τρίτη 11-02-2020 (ώρα 09:00π.μ) μέχρι και την  Πέμπτη 13-02-2020 (ώρα 23:59μ.μ). Για αυτήν την περίοδο, οι φοιτητές θα μπορούν να δηλώνουν μόνο εργαστήρια του τυπικού τους εξαμήνου, τα θεωρητικά μαθήματα δηλώνονται κανονικά.
Οι δηλώσεις των εργαστηρίων από τους υπόλοιπους φοιτητές που βρίσκονται στο πτυχίο ή αυτούς που θέλουν να δηλώσουν εργαστηριακά μαθήματα πέραν του τυπικού εξαμήνου οι δηλώσεις θα ανοίξουν ηλεκτρονικά από Παρασκευή 14-02-2020 (ώρα 09:00π.μ) έως Κυριακή 16-02-2020 (ώρα 23:59μ.μ.).
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην υπάρχουν επικαλύψεις στα τμήματα των εργαστηρίων γιατί δεν μπορείτε να κάνετε καμία αλλαγή.
 
Σε όλα τα εργαστήρια θα υπάρξει ένα Τμήμα (Τμήμα ΄΄Μη Υπόχρεων΄΄) που θα δηλώνεται υποχρεωτικά από τους φοιτητές που έχουν βαθμολογηθεί  σε προηγούμενα εξάμηνα με βαθμό από 0,1 έως και 4,9 και θα δίνουν μόνο εξετάσεις, δεν θα τους επιτραπεί να παρακολουθήσουν το εργαστήριο. Οι φοιτητές θα δηλώσουν και θα παρακολουθήσουν τα εργαστήρια τους κανονικά σε Τμήματα, μόνο όσοι το δηλώνουν για πρώτη φορά.
Το (Τμήμα ΄΄Μη Υπόχρεων΄΄) δηλώνεται μόνο από φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο κι έχουν βαθμολογηθεί, κι όχι από φοιτητές που το δηλώνουν για πρώτη φορά.
Το συγκεκριμένο Τμήμα δεν αναγράφεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα γιατί είναι μόνο για εξετάσεις.
 
Τα παρακάτω μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (του πρώην ΤΕΙ Κρήτης) αντιστοιχούνται με τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΛΜΕΠΑ
2ο ΓΠ2004 Γενετική 2ο Γενετική
2ο ΓΠ2005 Συστηματική Βοτανική 2ο Συστηματική Βοτανική

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!
Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Aποστολή” που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσής σας, χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείται στο σύστημα
Όταν ολοκληρώνετε τη Δήλωσή σας είναι απαραίτητο να την εκτυπώνετε πάντα, ώστε να ελέγξετε αυτό  που έχετε κάνει και να σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τα μαθήματα που επιθυμείτε.
Ως αποδεικτικό Υποβολής της Δήλωσης, στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το πληροφοριακό σύστημα, ισχύει η εκτύπωση της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και με ημερομηνία και ώρα αυτή που αναγράφεται ως ημερομηνία και ώρα τελευταίας υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα.
 
Σημείωση: Η ηλεκτρονική διεύθυνση για τις δηλώσεις  έχει αλλάξει σε: https://student.hmu.gr  

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο