Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για Αίτηση Συνέχισης της Φοίτησης στο Πανεπιστήμιο

Σύμφωνα με το Νόμο 4610/7-5-2019, οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (240 Διδακτικές Μονάδες)  και δεν έχουν υπερβεί την διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών τους, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα (ν+2), μπορούν να κάνουν αίτηση στο Τμήμα  από 2-9-2019 έως 15-9-2019 για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι υπόλοιποι φοιτητές που θα αποκτήσουν τις παραπάνω προϋποθέσεις με το πέρας της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου, μπορούν να κάνουν αίτηση, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα ή το τέλος της πρακτικής άσκησης ή την κατάθεση της βαθμολογίας της πτυχιακής μελέτης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο