Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ Τμήματος Γεωπονίας 2019-2020

Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία” (ΦΕΚ 2023/Β΄/05.06.2018) το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 17 Σεπτεμβρίου 2019 στην παρακάτω διεύθυνση

https://www.teicrete.gr/mscagro/el/node/1331


Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη πατώντας εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο