Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Tο Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ διοργανώνει από το Φθινόπωρο του 2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία» (MScin AppliedScience and Technology in AgricalturalProduction). Παράλληλα, οργανώνει και λειτουργεί Διδακτορικές Σπουδές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο