Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Λυδάκης – Σημαντήρης Νικόλαος, Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Ενόργανη Ανάλυση στα Βιομόρια και στο Περιβάλλον
Τηλέφωνο: 2810-379424
Email: lydakis@hmu.gr
Ώρες γραφείου: Τρίτη 12.00-14.00 και 15.00-17.00

 Μαθήματα που διδάσκει

 • Οργανική Χημεία
 • Βιοχημεία
 • Αναλυτική Χημεία και Ενόργανη Ανάλυση (ΠΜΣ)

Σπουδές – Μεταδιδακτορική Έρευνα

 • Πτυχίο Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ (1989)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία – Βιοφυσική» (1993)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης και Τμήματος Χημείας Michigan State University (USA) στο γνωστικό αντικείμενο της «Φασματοσκοπίας – Βιοχημείας» (1996)
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Βιολογίας The University of Michigan, (USA), Σχέση δομής – δραστικότητας πρωτεϊνών (1996-1999)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Αλληλεπίδραση μετάλλων με βιολογικά συστήματα
 • Ανάπτυξη τεχνικών ενόργανης ανάλυσης
 • Επιδράσεις περιβαλλοντικών παραγόντων στο δευτερογενή μεταβολισμό

Επιπλέον Πληροφορίες

 • Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΛΜΕΠΑ

Υπερσύνδεση Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602956149