Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Γκούμας Δημήτριος, Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυτοπαθολογία με έμφαση στη Βακτηριολογία
Τηλέφωνο: 2810-379460
Email: dgoumas@hmu.gr
Ώρες γραφείου: Καθημερινά μετά από τηλεφωνική επικοινωνία
 

 Μαθήματα που διδάσκει

 • Γενική Φυτοπαθολογία
 • Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων & Αμπέλου
 • Ασθένειες Κηπευτικών & Ανθοκομικών Καλλιεργειών
 • Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
 • Διαγνωστική Φυτοπαθολογία – Ειδικά Θέματα Φυτοπαθολογίας
 • Μικροβιολογία Τροφίμων
 • Ειδικά Θέματα Φυτοπαθολογίας (ΠΜΣ)
 • Επίσης συμμετοχή σε Επιχειρηματική Παραγωγή & Διαχείριση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΠΜΣ)

Σπουδές

 • Πτυχίο Γεωπόνου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (1980)
 • Μεταπτυχιακό (D.E.A.) στη Φυτοπαθολογία, Πανεπιστήμιο Pierre & Marie Curie (Paris VI), Γαλλία (1983)
 • Διδακτορικό, Πανεπιστήμιο Pierre & Marie Curie (Paris VI), Γαλλία, Ειδικότητα: Επιστήμες Ζωής & Υγείας, Φυτοπαθολογία (1987)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανίχνευση, χαρακτηρισμό, επιδημιολογία, αντιμετώπιση φυτοπαθογόνων καλλιεργούμενων φυτών με έμφαση στα προκαρυωτικά φυτοπαθογόνα
 • Βιολογική αντιμετώπιση ασθενειών και ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση των οργανισμών που προκαλούν τις ασθενειών των φυτών

Επιπλέον Πληροφορίες

 • Υπεύθυνος Επίσημου Εργαστηρίου ΥΠΑΑΤ για επισκοπήσεις φυτοπαθογόνων Καραντίνας στην Κρήτη
 • Διευθυντής Εργαστηρίου Βιολογικών & Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών

Υπερσύνδεσμος Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507199133
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=Goumans&st2=D.E&origin=searchauthorlookup
Υπερσύνδεσμος Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=ZdFpPKoAAAAJ&hl=en
Υπερσύνδεσμος Research gate
https://www.researchgate.net/profile/Dimitrios-Goumas