Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μαθήματος Καλλιέργειες εκτός Εδάφους

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι το μάθημα Καλλιέργειες εκτός Εδάφους θα γίνεται στην αίθουσα Ε.